BỘ TỦ LAVABO LIỀN GƯƠNG 8104 - Cty cổ phần Quốc Tế Ngọc My Na